SOLEN, s.r.o.

 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • IČ: 25553933
 • DIČ: CZ25553933

 • informace tel.: 585 204 335

Redakce

tel.: +420 585 209 206

Kongresové oddělení

tel.: +420 582 397 457

Ekonomické oddělení

tel.: +420 585 204 335

Obchodní oddělení - kancelář Olomouc

tel.: +420 585 204 334

Obchodní oddělení - kancelář Praha

Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
tel.: 233 340 201

Rychlý kontakt:

Předplatné časopisů

e-mail: predplatne@solen.cz
tel.: +420 585 204 335
mobil: +420 734 254 064

Přihlášení na kongresy

e-mail: registrace@solen.cz
tel.: +420 582 397 457

Zastoupení v SR

 • Solen, s.r.o.
 • Ambrova 5, 831 01 Bratislava
 • solen@solen.sk
 • tel.: 00421 254 131 365
 • fax: 00421 254 651 384

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.