SOLEN - Personální inzerce

Potřebujete najít kvalitní odborníky ve zdravotnictví? Hledejte s námi a využijte našich kontaktů s lékaři, které rozvíjíme v rámci našich časopisů, kongresů a webových stránek.


Společnost Solen se zabývá lékařským postgraduálním vzděláváním, které realizuje od roku 1999 prostřednictvím oborových časopisů a na ně navazujících kongresů. Toto unikátní propojení tištěné a mluvené formy edukace je navíc spojeno s internetovou formou vzdělávání, se kterou se měsíčně setkává v průměru 80.000 návštěvníků všech našich webových stránek. Prostřednictvím 12 časopisů a s nimi provázaných kongresů pravidelně oslovujeme téměř 30.000 lékařů, čímž dosahujeme nejširšího záběru přes medicínské specializace v ČR.

 Personální inzerce - základní informace:

  • možnost kombinace s tištěnou inzercí v časopisech
  • jednoduchost, přehlednost a rychlé vyhledávání
  • uveřejnění po dobu 2 měsíců
  • cena uveřejnění personální inzerce: 4.800 Kč

Časově omezená nabídka - do 30. června 2013 zveřejnění personální inzerce zdarma!

Kontakt pro podrobnější informace:

Ing. Lenka Mihulková
mobil: 734 567 854, tel: 233 340 201
e-mail: mihulkova@solen.cz, fax: 233 340 202
Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6

Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.