Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 1

Přehledové články

Chřipková onemocnění a jejich léčba

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Interní Med. 2001; 3(1): 6-7

Léčba fibrilace a flutteru síní

prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2001; 3(1): 8-12

Mycoplasma pneumoniae a Chlamydia pneumoniae: původci respiračních infekcí a jejich vztah k některým chronickým onemocněním

RNDr. Věra Toršová CSc, MUDr. Zuzana Medková

Interní Med. 2001; 3(1): 13-18

Akutní krvácení do horní části trávicí trubice - diagnostika

MUDr. Libuše Husová, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., MUDr. Petr Husa, CSc., MUDr. Jan Lata, CSc., MUDr. Michal Šenkyřík

Interní Med. 2001; 3(1): 19-21

Rizikové a protektivní faktory diabetické retinopatie

MUDr. Tomáš Sosna CSc

Interní Med. 2001; 3(1): 22-25

Komentáře

Cholesterolémie a nová funkční potravina

doc. Ing. Rudolf Poledne CSc

Interní Med. 2001; 3(1): 44

Interní medicína ve zkratce

Chronické komplikace u diabetes mellitus (1. část)

doc. MUDr. Jindra Perušičová CSc, MUDr. Alena Šmahelová

Interní Med. 2001; 3(1): 34-38

Klinická farmakologie

Problémy s podáváním léků ve stáří - I. farmakokinetika ve stáří

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc

Interní Med. 2001; 3(1): 30-32

Kazuistiky

Odhad plicního kapilárního tlaku v zaklínění podle diastolického tlaku v plicnici u pacientů s chronickým srdečním selháním

MUDr. Miloš Tejc, MUDr. Petr Hude, MUDr. Jaroslav Julínek, MUDr. Jan Krejčí, MUDr. Tomáš Kára, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Lenka Špinarová PhD, prof. MUDr. Jiří Toman CSc

Interní Med. 2001; 3(1): 26-28

Sdělení z praxe

Interkurentní onemocnění s metabolickým rozvratem u diabetičky 2. typu

MUDr. Marcela Szabó

Interní Med. 2001; 3(1): 29


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.