Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 9

Přehledové články

Chronický únavový syndrom

doc. MUDr. Ladislav Steidl

Interní Med. 2001; 3(9): 394-396

Styčné body jaterních nemocí a diabetes mellitus

doc. MUDr. Milan Kvapil CSc

Interní Med. 2001; 3(9): 398-400

Léčba hyperlipidémií v primární a sekundární prevenci ischemické choroby srdeční

MUDr. Richard Češka CSc

Interní Med. 2001; 3(9): 401-406

Současný klinický přístup k nádorům nadledvin

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák CSc

Interní Med. 2001; 3(9): 407-409

Terapeutické možnosti ovlivnění mikroalbuminurie

doc. MUDr. Jindra Perušičová CSc

Interní Med. 2001; 3(9): 410-411

Komentáře

Otevřený dopis předsedů ČKS a ČSAT k problematice farmakoterapie hyperlipoproteinémie v době -cerivastatinové aféry-

Interní Med. 2001; 3(9): 427

Historie chronického únavového syndromu

doc. MUDr. Ladislav Steidl

Interní Med. 2001; 3(9): 428-429

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2001; 3(9): 430-434

Interní medicína ve zkratce

Hypertenze a srdeční selhání

MUDr. Filip Málek

Interní Med. 2001; 3(9): 412-416

Sdělení z praxe

Význam klinického vyšetření u pacientů s aterosklerózou supra-aortálních tepen

MUDr. Robert Náplava, MUDr. Gabriela Pražáková, MUDr. Bedřich Januška

Interní Med. 2001; 3(9): 417-418

Ovlivnění endoteliální dysfunkce a zánětlivých parametrů u nemocných s kombinovanou hyperlipoproteinémií po terapii ciprofibrátem

MUDr. Tomáš Kvasnička, MUDr. Richard Češka CSc, doc. MUDr. Jan Kvasnička DrSc, MUDr. Michal Vrablík

Interní Med. 2001; 3(9): 419-423

Farmakologický profil

Slovo úvodem

Interní Med. 2001; 3(9):

Controversies in Cardiology

Nový přípravek Ganaton (gastroprokinetikum) - farmakologický profil a klinické použití

doc. MUDr. Otto Mayer CSc

Interní Med. 2001; 3(9): 424-426

Suplementum: Mezioborové přehledy # Gynekologie

Uživatelka hormonální substituční terapie v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Marcela Burdová

Interní Med. 2001; 3(9): 4-10

Možnosti hormonální substituční léčby

MUDr. Jaroslav Jeníček

Interní Med. 2001; 3(9): 11-15

Standard, doporučení nebo možný postup při předpisu hormonální substituční léčby?

doc. MUDr. Taťána Rešlová CSc

Interní Med. 2001; 3(9): 16-22

HRT - mýty a legendy

MUDr. Jan Jirsa

Interní Med. 2001; 3(9): 24-25

NEDA program

Interní Med. 2001; 3(9): 26


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.