Interní medicína pro praxi, 2002, číslo 1

Přehledové články

Hepatorenální syndrom

doc. MUDr. Jan Lata CSc, MUDr. Michal Šenkyřík

Interní Med. 2002; 4(1): 6-9

Primární poruchy spánku

MUDr. Claudia Borzová

Interní Med. 2002; 4(1): 10-14

Virová myokarditida - záhadné onemocnění

prof. MUDr. Jiří Kvasnička CSc

Interní Med. 2002; 4(1): 15-18

Nová perorální antidiabetika mění strategii léčby diabetu

doc. MUDr. Milan Kvapil CSc

Interní Med. 2002; 4(1): 19-22

Nejčastější metabolicky podmíněná onemocnění jater v ordinaci obvodního lékaře u nemocného v adolescentním věku

prof. MUDr. Marie Brodanová DrSc

Interní Med. 2002; 4(1): 24-28

Komentáře

Slovo úvodem

Interní Med. 2002; 4(1):

Syndrom parciálního nedostatku androgenů z pohledu endokrinologa

MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2002; 4(1): 4-5

Substituce testosteronu u stárnoucích hypogonadálních mužů

doc. MUDr. Ivan Kawaciuk CSc

Interní Med. 2002; 4(1): 7-9

Erektilní dysfunkce u stárnoucích mužů

MUDr. Karel Kočí CSc

Interní Med. 2002; 4(1): 10-14

Telemedicína v rámci projektu e-Europe+2003

MUDr. Jiří Bakala, Ing. Petr Minář, Blanka Kadlčíková

Interní Med. 2002; 4(1): 39-40

Profesor Jaroslav Rybka jubilující-

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc

Interní Med. 2002; 4(1): 41

Sdělení z praxe

Urémie při extrémní dehydrataci

MUDr. Ladislav Luběna, MUDr. Pavel Marcián, prof. MUDr. Jan Lukl CSc, MUDr. Petr Heinc Ph.D

Interní Med. 2002; 4(1): 33-34

Reštrikčná kardiomyopatia ako príčina gordonovej choroby a jej zlepšenie liečbou heparínom

MUDr. Ľudovít Lukáč Ph.D, MUDr. Martin Huorka CSc, MUDr. Milan Vyskočil, MUDr. Tibor Hlavatý, doc. MUDr. Dušan Daniš CSc

Interní Med. 2002; 4(1): 35-36

Registr pacientů léčených pro akutní infarkt myokardu na interním oddělení nemocnice v Trutnově

MUDr. Richard Ferkl

Interní Med. 2002; 4(1): 37-38

Controversies in Cardiology

Současné trendy trombolytické terapie u akutních koronárních syndromů

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2002; 4(1): 29-32


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.