Interní medicína pro praxi, 2002, číslo 10

Slovo úvodem

Slovo úvodem

-

Interní Med. 2002; 4(10):

-

Přehledové články

Funkční nemoci zažívacího traktu

MUDr. Jiří Dolina, prof. MUDr. Aleš Hep CSc, MUDr. Radek Kroupa, MUDr. Zuzana Plottová, MUDr. Marie Přecechtělová

Interní Med. 2002; 4(10): 478-485

Diabetes mellitus a onemocnění kardiovaskulárního systému - II. Patogeneticky podložená prevence a léčba

doc. MUDr. Rudolf Chlup CSc

Interní Med. 2002; 4(10): 486-493

Hojení ran za patologických podmínek

MUDr. Martin Wald

Interní Med. 2002; 4(10): 494-498

Současná problematika pneumokonióz

doc. MUDr. Josef Kohout CSc, MUDr. Karin Buňatová

Interní Med. 2002; 4(10): 500-501

Poznámky ke klasifikaci fibrilace síní a její terminologii

MUDr. Jan Galuszka, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2002; 4(10): 502-503

Komentáře

Závislosti na alkoholu

MUDr. Petr Popov

Interní Med. 2002; 4(10): 4-7

Nealkoholové závislosti

MUDr. Libor Chvíla CSc

Interní Med. 2002; 4(10): 8-10

Léková závislost - stručný přehled a poznatky z praxe

MUDr. Jiří Čížek

Interní Med. 2002; 4(10): 11-14

Obezita a antipsychotika - jsme opravdu bezmocní?

MUDr. Martin Sládek

Interní Med. 2002; 4(10): 517-518

-

Ze zahraničního tisku

MUDr. Martin Sládek

Interní Med. 2002; 4(10): 519-522

Interní medicína ve zkratce

Polyneuropatie - diagnostika a léčba

MUDr. Jan Bartoušek

Interní Med. 2002; 4(10): 504-510

Sdělení z praxe

Duální herpetická infekce po transplantaci ledviny

MUDr. Miroslav Förstl, prof. MUDr. Jiří Horáček CSc, MUDr. Zbyněk Veselský, MUDr. Petr Macek, MUDr. Josef Štefánek, MUDr. Petr Fixa CSc, MUDr. Markéta Tomšová, prof. MUDr. Josef Špaček DrSc, doc. MUDr. Ivo Dřízhal CSc, doc. MUDr. Radovan Slezák CSc

Interní Med. 2002; 4(10): 511-513

Recidivující plicní embolie jako manifestní projev do té doby nepoznaného komplikovaného maligního onemocnění

MUDr. Lenka Cimprichová, MUDr. Jiří Koskuba

Interní Med. 2002; 4(10): 515-516


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.