Interní medicína pro praxi, 2002, číslo 12

Přehledové články

Léčba chronické bolesti

MUDr. Jarmila Dlouhá, MUDr. Jana Havlíková, MUDr. Oldřich Marek

Interní Med. 2002; 4(12): 578-581

Problematika jícnových varixů u nemocných s jaterní cirhózou

doc. MUDr. Jan Lata CSc

Interní Med. 2002; 4(12): 582-586

Neuromodulace v léčbě anginy pectoris

MUDr. Marek Richter

Interní Med. 2002; 4(12): 588-589

Toxické poškození jater - I. díl

prof. MUDr. Marie Brodanová DrSc

Interní Med. 2002; 4(12): 590-594

Nádory nadledvin a sekundární hypertenze

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák CSc, doc. MUDr. František Záťura CSc, MUDr. Radovan Vrtal

Interní Med. 2002; 4(12): 595-597

Komentáře

Slovo úvodem

Interní Med. 2002; 4(12):

Lupus erythematosus

MUDr. Olga Faustmannová

Interní Med. 2002; 4(12): 3-7

Dermatomyositis

MUDr. Olga Faustmannová

Interní Med. 2002; 4(12): 8-10

Imunohistologické vyšetření kůže - praktické poznámky

MUDr. Olga Faustmannová

Interní Med. 2002; 4(12): 11-14

Dermatologické aspekty sérologického stanovení antinukleárních protilátek

RNDr. Miloslav Hlubinka

Interní Med. 2002; 4(12): 15-19

IX. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi

prof. MUDr. Jaroslav Rybka DrSc

Interní Med. 2002; 4(12): 607-609

-

Ze zahraničního tisku

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc

Interní Med. 2002; 4(12): 610-614

Interní medicína ve zkratce

Chronický únavový syndrom

MUDr. Luboš Janů Ph.D, Petra Sumcovová

Interní Med. 2002; 4(12): 598-599

Sdělení z praxe

Singultus jako vedoucí příznak akutního koronárního syndromu

MUDr. Otakar Jiravský, MUDr. Bogna Jiravská Godulová, MUDr. Pavel Vávra CSc

Interní Med. 2002; 4(12): 600-603

Maligní perikardiální výpotek s tamponádou srdeční

MUDr. Pavla Stejskalová

Interní Med. 2002; 4(12): 604-606


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.