Interní medicína pro praxi, 2002, číslo 2

Přehledové články

Diabetická nefropatie - nové možnosti léčby

doc. MUDr. Vladimír Tesař DrSc

Interní Med. 2002; 4(2): 50-55

Farmakoterapie insomnie

MUDr. Claudia Borzová

Interní Med. 2002; 4(2): 56-60

Nové poznatky o vztahu metabolizmu a tukové tkáně u obézních

doc. MUDr. Štěpán Svačina DrSc

Interní Med. 2002; 4(2): 61-64

Stručně k problematice profesionálních alergických rinitid

doc. MUDr. Josef Kohout CSc, MUDr. Marie Nakládalová Ph.D

Interní Med. 2002; 4(2): 65-67

Zátěžová dobutaminová echokardiografie u ischemické choroby srdeční - metodika, indikace, podmínky, postup a obecné zásady pro praxi

MUDr. Marie Berková

Interní Med. 2002; 4(2): 68-71

Komentáře

Tkáňové inženýrství a klonování

MUDr. Irena Rektorová Ph.D

Interní Med. 2002; 4(2): 88-89

-

Interní medicína ve zkratce

Primární prevence jako součást primární lékařské péče

doc. MUDr. Lumír Komárek CSc, MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová

Interní Med. 2002; 4(2): 78-82

Sdělení z praxe

Vzácná neaterosklerotická příčina vzniku akutního infarktu myokardu - srdeční myxom s embolizací do obou koronárních tepen

MUDr. Zdeněk Vomáčka, prof. MUDr. Ivo Krč DrSc, MUDr. Věra Jezdinská, MUDr. Ján Ürge

Interní Med. 2002; 4(2): 83-85

Vazovagální synkopa - neměnná klinická jednotka?

MUDr. Petr Kolmáš, MUDr. Roman Štípal CSc, MUDr. Svatava Pešatová, Zuzana Hrabovská

Interní Med. 2002; 4(2): 86-87

Controversies in Cardiology

Nový směr prevence akutních koronárních syndromů: identifikace a stabilizace vysoce rizikového aterosklerotického plátu

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2002; 4(2): 72-77


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.