Interní medicína pro praxi, 2002, číslo 3

Přehledové články

Hypertenze a diabetes mellitus

MUDr. Jindřich Olšovský

Interní Med. 2002; 4(3): 102-104

Současný pohled na antimikrobiální léčbu infekční exacerbace chronické bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Viktor Kašák

Interní Med. 2002; 4(3): 105-106

Management diagnostiky a terapie bronchogenního karcinomu - I. díl

doc. MUDr. Miloš Pešek CSc, Jindřich Fínek, MUDr. Petr Mukenšnabl

Interní Med. 2002; 4(3): 108-112

Tetanický syndrom v interní praxi, jeho obsah, diagnóza a léčba z hlediska metabolizmu magnezia

doc. MUDr. Ladislav Steidl

Interní Med. 2002; 4(3): 113-118

Význam endotelu pro rozvoj kardiovaskulárních chorob

MUDr. Debora Karetová CSc

Interní Med. 2002; 4(3): 119-122

Digoxin a jeho užití na počátku dvacátého prvního století

MUDr. Pavel Sedloň, MUDr. Ilja Kotík

Interní Med. 2002; 4(3): 123-125

Interní medicína ve zkratce

Chlopenní srdeční vady

prof. MUDr. Roman Čerbák CSc

Interní Med. 2002; 4(3): 132-138

Sdělení z praxe

Slovo úvodem

Interní Med. 2002; 4(3):

Symptom doby - Záměna diagnózy aortální stenózy a koronární tepenné nemoci

prof. MUDr. Roman Čerbák CSc

Interní Med. 2002; 4(3): 5-6

Diagnostika infekční endokarditidy

MUDr. Eva Mandysová CSc

Interní Med. 2002; 4(3): 7

Cílové hodnoty při léčbě hypertenze

doc. MUDr. Vladimír Tesař DrSc

Interní Med. 2002; 4(3): 9-11

Chirurgie srdečních chlopní - mýty a skutečnost

doc. MUDr. Tomáš Honěk CSc

Interní Med. 2002; 4(3): 12-13

Omyly v diagnostice myokarditidy

MUDr. Jan Komárek, MUDr. Ivo Jokl

Interní Med. 2002; 4(3): 14-15

Postupujeme správně u nemocných s podezřením na nestabilní anginu pectoris nebo non Q-infarkt myokardu?

MUDr. Josef Veselka CSc

Interní Med. 2002; 4(3): 16

Normální koronarografický nález - jsou vždy normální koronární tepny?

prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc, FESC

Interní Med. 2002; 4(3): 18-19

Význam synchronizace při elektrické kardioverzi supraventrikulárních arytmií

MUDr. Jan Němec

Interní Med. 2002; 4(3): 20-22

Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie

prof. MUDr. Pavel Gregor DrSc

Interní Med. 2002; 4(3): 23-24

Akutní disekce aorty a akutní koronární syndrom

Petr Němec

Interní Med. 2002; 4(3): 25-26

Herpes zoster komplikovaný serózní meningitidou, diagnostika pomocí PCR, léčba

MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Vlasta Štěpánová, prof. MUDr. Jiří Horáček CSc, PharmDr. Lenka Plíšková, MUDr. Stanislav Plíšek Ph.D

Interní Med. 2002; 4(3): 139-140

Marfanův syndrom - kazuistika pacienta s akutní disekcí ascendentní aorty typu A

MUDr. Eva Velebová

Interní Med. 2002; 4(3): 141-144

Kombinace amoxicilinu s kyselinou klavulanovou jako příčina toxického poškození jater

MUDr. Stanislav Adamec, MUDr. Aleš Novotný, prof. MUDr. Milan Lukáš CSc, MUDr. Jan Stříteský CSc, MUDr. Jana Vedralová

Interní Med. 2002; 4(3): 145-146

Controversies in Cardiology

Snižuje intervence na koronárních arteriích morbiditu a mortalitu, nebo jen přináší úlevu od anginózních bolestí?

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2002; 4(3): 126-130


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.