Interní medicína pro praxi, 2002, číslo 4

Neuroborrelióza - současné názory na patogenezi, diagnostiku a léčbu

doc. MUDr. Martin Bojar CSc

Interní Med. 2002; 4(4): 154-160

Vitamin C - esenciální mikronutrient

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc

Interní Med. 2002; 4(4): 161-163

Indikace blokátorů receptoru 1 pro angiotenzin II (AIIA) v roce 2002

doc. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc

Interní Med. 2002; 4(4): 164-168

Gastrointestinální komplikace při užívání nesteroidních antirevmatik

prof. MUDr. Petr Dítě DrSc, MUDr. Vladimír Zbořil CSc, MUDr. Ivo Novotný CSc

Interní Med. 2002; 4(4): 169-171

Management diagnostiky a terapie bronchogenního karcinomu - II. díl

doc. MUDr. Miloš Pešek CSc, Jindřich Fínek, MUDr. Petr Mukenšnabl

Interní Med. 2002; 4(4): 177-180

Přehledové články

NOVÉ MOŽNOSTI TERAPIE CHRONICKÝCH VIROVÝCH HEPATITID

NOVEL THERAPEUTIC MODALITIES OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS

MUDr. Petr Urbánek CSc

Interní Med. 2002; 4(4): 172-176

-

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2002; 4(4): 202

Interní medicína ve zkratce

Diferenciální diagnóza a terapie bolestí hlavy

MUDr. David Doležil

Interní Med. 2002; 4(4): 188-192

Sdělení z praxe

Osmašedesátiletá žena s rychle progredující kachektizací

MUDr. Petra Mašková, MUDr. Pavel Marcián, MUDr. Ladislav Luběna, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2002; 4(4): 193-196

Tenkohlavec lidský

MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Pavel Čermák CSc, MVDr. Zuzana Čermáková, MUDr. Věra Pellantová, RNDr. Věra Tolarová CSc

Interní Med. 2002; 4(4): 199-201

Controversies in Cardiology

Komorové arytmie u chronického srdečního selhání

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2002; 4(4): 181-187


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.