Interní medicína pro praxi, 2002, číslo 7

Přehledové články

Obezita - závažný problém současnosti

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc

Interní Med. 2002; 4(7): 314-317

Předoperační vyšetření u nemocných před nekardiálním chirurgickým výkonem

MUDr. Luboš Kotík CSc

Interní Med. 2002; 4(7): 318-323

Léčba hypertenze při onemocnění ledvin

prof. MUDr. Václav MONHART CSc

Interní Med. 2002; 4(7): 325-330

Deprese, kardiovaskulární choroby a nežádoucí kardiovaskulární účinky antidepresiv - I. část

MUDr. Jaroslav Slavíček CSc, MUDr. Jiří Charvát CSc, MUDr. Ivo Paclt CSc, PhDr. Jakub Florian

Interní Med. 2002; 4(7): 331-335

Současný pohled na účinnou a bezpečnou léčbu nesteroidními antirevmatiky

MUDr. Pavel Horák CSc

Interní Med. 2002; 4(7): 336-340

Indikace žen ke koronarografii - neindikujeme nadměrně?

MUDr. Marcela Škvařilová, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2002; 4(7): 341-343

Léková alergie

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2002; 4(7): 344-346

Komentáře

O českých lékařích - dramaticích v meziválečném období

MUDr. Svatopluk Káš CSc

Interní Med. 2002; 4(7): 357-361

Sdělení z praxe

Pneumonie vyžadující hospitalizaci: výsledky dvouleté multicentrické studie v České republice

prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc, MUDr. Hana Fojtů, MUDr. Ivona Grygárková, MUDr. Anna Hrazdirová, MUDr. Jana Jančíková, doc. MUDr. Jana Skřičková CSc, MUDr. Václav Šnorek, MUDr. Irena Špásová, MUDr. Ladislav Pospíšil, MUDr. Patricie Popelková, MUDr. Jaromír Roubec, MUDr. Gabriela Krákorová Ph.D, MUDr. Libor Fila, doc. MUDr. Miloslav Marel CSc, MUDr. Jaroslav Zlámal, MUDr. Dušan Hanák, MUDr. Jiří Tihon, MUDr. František Chaloupka, MUDr. Tereza Janásková, MUDr. Radovan Kozel

Interní Med. 2002; 4(7): 347-352

Infekční endokarditida aneb myslíme na toto onemocnění?

MUDr. Viktor Bureš

Interní Med. 2002; 4(7): 353-356


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.