Interní medicína pro praxi, 2002, číslo 8

Přehledové články

Deprese, kardiovaskulární choroby a nežádoucí kardiovaskulární účinky antidepresiv - II. část

MUDr. Jaroslav Slavíček CSc, MUDr. Jiří Charvát CSc, MUDr. Ivo Paclt CSc, PhDr. Jakub Florian

Interní Med. 2002; 4(8): 370-373

Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu v terapii kardiovaskulárních onemocnění - tradiční a nové indikace pro klinické použití lékové skupiny

MUDr. Filip Málek

Interní Med. 2002; 4(8): 374-378

Terapie osteoporózy

prof. MUDr. Vladimír Palička CSc, doc. MUDr. Pavel Živný CSc, MUDr. Antonín Pohlídal

Interní Med. 2002; 4(8): 381-385

Krátká neurokognitivní baterie pro screening demence v klinické praxi: sedmiminutový screeningový test

prof. MUDr. Eva Topinková CSc, doc. MUDr. Roman Jirák CSc, prof. PhDr. Jiří Kožený DrSc

Interní Med. 2002; 4(8): 386-391

Stenty s lokálním uvolňováním léků k prevenci restenózy po koronárních intervencích

prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc, MUDr. Jan Horák CSc, MUDr. Vít Řezníček, MUDr. Stanislav Šimek, MUDr. František Holm CSc, MUDr. Ondřej Aschermann

Interní Med. 2002; 4(8): 392-395

Obezita - nemoc, rizikový faktor

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc

Interní Med. 2002; 4(8): 396-398

Komentáře

Antikoncepce a potraty v ČR a ve světě

MUDr. Radim Uzel

Interní Med. 2002; 4(8): 4-6

Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc - jak je to ve skutečnosti

MUDr. Petr Dulíček Ph.D, MUDr. prof. MUDr. Ivo Kalousek Jaroslav Malý Ph.D. CSc

Interní Med. 2002; 4(8): 6-9

Kombinovaná hormonální antikoncepce - základní informace o rizicích a výhodách

MUDr. Martina Novotná

Interní Med. 2002; 4(8): 10-13

Antikoncepce a sexuálně přenosná onemocnění

V. Unzeitig

Interní Med. 2002; 4(8): 14-17

Postkoitální antikoncepce

MUDr. Michael Fanta

Interní Med. 2002; 4(8): 19-20

Intrauterinní kontracepce

MUDr. Petr Janků

Interní Med. 2002; 4(8): 20-23

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2002; 4(8): 414

Interní medicína ve zkratce

Respirační infekce z pohledu praktického lékaře

doc. MUDr. Miloslav Marel CSc

Interní Med. 2002; 4(8): 400-405

Sdělení z praxe

Botulotoxin v léčbě vertebrogenních bolestí

MUDr. Albert Foldyna, MUDr. Michal Pacejka, Mgr. MUDr. Igor Ulč

Interní Med. 2002; 4(8): 407-408

Infarkt myokardu pravé komory

MUDr. Jaroslav Ulman, MUDr. Kočka Viktor

Interní Med. 2002; 4(8): 409-411

Candiru

MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Zbyněk Veselský, MUDr. Petr Macek

Interní Med. 2002; 4(8): 412


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.