Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 1

Přehledové články

Neantibiotické substance v léčbě respiračních infekcí

MUDr. Tomáš Doležal

Interní Med. 2003; 5(1): 4-5

Gynekomasti

MUDr. Jana Heresová CSc, MUDr. Marie Vrzáňová

Interní Med. 2003; 5(1): 6-9

Tadalafil (CialisTM) - nový inhibitor PDE-5 v léčbě erektilní dysfunkce

MUDr. Vladimír Kubíček CSc

Interní Med. 2003; 5(1): 10-13

Resynchronizační terapie chronického srdečního selhání - souhrn dosavadních poznatků

MUDr. Přemysl Šváb, MUDr. Jaroslav Šimon

Interní Med. 2003; 5(1): 14-18

Toxické poškození jater - II. díl

prof. MUDr. Marie Brodanová DrSc

Interní Med. 2003; 5(1): 19-23

Akútny koronárny syndróm a nešpecifický aterosklerotický zápal

prof. MUDr. Ján Murín CSc

Interní Med. 2003; 5(1): 24-26

Komentáře

Slovo úvodem

Interní Med. 2003; 5(1):

Co nového v léčbě urolitiázy

MUDr. Pavel Rajmon

Interní Med. 2003; 5(1): 4-7

Etiopatogeneze a metafylaxe metabolických poruch A rizik urolitiázy

MUDr. David Stejskal

Interní Med. 2003; 5(1): 8-14

Endoskopické metody ešení urolitiázy

MUDr. Šárka Kudláčková

Interní Med. 2003; 5(1): 15-18

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2003; 5(1): 36-38

Interní medicína ve zkratce

Uzlinový syndrom, praktické poznámky k diferenciální diagnostice a diagnostickému postupu

MUDr. Milan Navrátil

Interní Med. 2003; 5(1): 27-29

Sdělení z praxe

Akutní radiofrekvenční ablace v léčbě WPW syndromu

MUDr. Mgr. Alan Bulava, MUDr. Martin Fiala Ph.D, MUDr. Ladislav Luběna, MUDr. Petr Heinc Ph.D, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2003; 5(1): 30-32

Polykací synkopa

MUDr. Václav Novák, MUDr. Leoš Glanc, MUDr. Miroslav Hanuš, MUDr. Tomáš Hodač

Interní Med. 2003; 5(1): 33-35


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.