Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 11

Přehledové články

Nové trendy v léčbě chronické žilní insuficience

doc. MUDr. Jiří Herman Ph.D

Interní Med. 2003; 5(11): 530-534

Současný pohled na prevenci bakteriální endokarditidy

MUDr. Petr Heinc Ph.D

Interní Med. 2003; 5(11): 535-539

Plicní edém

MUDr. Petr Vinš

Interní Med. 2003; 5(11): 540-547

Hypertenzia a gravidita

doc. MUDr. Andrej Dukát CSc, doc. MUDr. Miroslav Korbeľ CSc, MUDr. Jana Sirotiaková PhD, prof. MUDr. Milan Kriška DrSc

Interní Med. 2003; 5(11): 548-551

Chyby a úskalí terapie statiny

MUDr. Lubor Goláň

Interní Med. 2003; 5(11): 552-553

Syndrom polycystických ovarií

MUDr. Jana Vrbíková

Interní Med. 2003; 5(11): 554-557

Rizika poranění zdravotníků ostrým předmětem

MUDr. Růžena Haliřová

Interní Med. 2003; 5(11): 559-560

Komentáře

Komplexní péče o muže

MUDr. Zbyněk Veselský

Interní Med. 2003; 5(11): 570-571

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2003; 5(11): 572-574

Interní medicína ve zkratce

Dietní léčba diabetes mellitus

MUDr. Pavlína Piťhová

Interní Med. 2003; 5(11): 567-569

Sdělení z praxe

Méně častá příčina myopatie

MUDr. Jitka Petrová

Interní Med. 2003; 5(11): 561-562

Kazuistiky čtyř pacientů s akutním renálním selháním a hantavirovou hemorrhagickou horečkou

MUDr. Mojmír Lanžhotský, MUDr. Petra Čechová

Interní Med. 2003; 5(11): 563-565

Mezioborové přehledy: Dermatologie # mykózy

Slovo úvodem

MUDr. Jolana Marková

Interní Med. 2003; 5(11):

Mezioborové přehledy

Primární bolesti hlavy - klasifikace, diferenciální diagnostika

MUDr. Jolana Marková

Interní Med. 2003; 5(11): 5-7

Migréna

doc. MUDr. Gerhard Waberžinek CSc

Interní Med. 2003; 5(11): 8-11

Socioekonomické aspekty migrény

MUDr. Petr Dočekal

Interní Med. 2003; 5(11): 12-13

Tenzní bolesti hlavy

doc. MUDr. Otakar Keller CSc

Interní Med. 2003; 5(11): 14-15

Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti hlavy

MUDr. Jiří Mastík

Interní Med. 2003; 5(11): 16-17

Dexketoprofen trometamol při léčbě akutního záchvatu migrény

prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc

Interní Med. 2003; 5(11): 18


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.