Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 2

Přehledové články

Intervenční metody v léčbě ischemické choroby srdečn

MUDr. Petr Kala Ph.D

Interní Med. 2003; 5(2): 50-56

í

Riziko importu schistosomózy (bilharziózy)

MUDr. Miroslav Förstl, RNDr. Libuše Kolářová CSc, MUDr. Michal Konštacký, MUDr. Zbyněk Veselský, MUDr. Petr Macek, MUDr. Petr Dvořák

Interní Med. 2003; 5(2): 57-60

Vitaminy

doc. MUDr. Luboš Sobotka CSc

Interní Med. 2003; 5(2): 61-67

Podklady pro racionální antibiotickou léčbu komunitních bakteriálních infekcí

doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., Mgr. Luboslava Čekanová

Interní Med. 2003; 5(2): 68-70

Nové směry a perspektivy v léčbě hematologických malignit

MUDr. Tomáš Papajík CSc, MUDr. Edgar Faber CSc, Karel Indrák

Interní Med. 2003; 5(2): 71-77

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2003; 5(2): 92

Interní medicína ve zkratce

Diferenciální diagnostika závratí

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek

Interní Med. 2003; 5(2): 86-91

Sdělení z praxe

Rodinný výskyt kombinované genetické vady - Leidenská mutace pro faktor V, mutace G20210A genu pro protrombin a mutace v genu pro methylentetrahydrofolát-reduktázu (MTHFR) C677T

MUDr. Tomáš Mádr

Interní Med. 2003; 5(2): 78-79

Dvojvtoková levá komora a cor triatriatum - neobvyklá kombinace vrozené cyanotické srdeční vady

MUDr. Petra Antonová

Interní Med. 2003; 5(2): 80-82

Farmakologický profil

Santax - farmakologický profil

MUDr. Jiří Slíva

Interní Med. 2003; 5(2): 83-85


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.