Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 8

Přehledové články

Blokátory receptoru 1 pro angiotenzin II (ARB) v léčbě srdečního selhání

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Interní Med. 2003; 5(8): 386-388

Ovariální hyperstimulační syndrom - soubor interních komplikací u gynekologických pacientek

MUDr. Dan Marek Ph.D, MUDr. Štěpán Machač

Interní Med. 2003; 5(8): 389-393

Léčba nemocných se systémovým lupus erythematodes

MUDr. Pavel Horák CSc

Interní Med. 2003; 5(8): 394-398

Intravaskulární ultrazvuk v kardiologii

MUDr. Alfréd Hornig, MUDr. Ilja Kotík, MUDr. Karel Peterka, MUDr. Ivan Jeřábek

Interní Med. 2003; 5(8): 399-402

Problémy patologické religiozity v psychiatrické ambulanci

MUDr. Dr. Mgr. Jaroslav Max. Kašparů

Interní Med. 2003; 5(8): 403-409

Vyšetření autoprotilátek - současné možnosti

MUDr. Pavlína Hrdá, doc. MUDr. Ivan Šterzl CSc

Interní Med. 2003; 5(8): 410-413

Komentáře

Slovo úvodem

doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D

Interní Med. 2003; 5(8):

Diferenciální diagnostika neurodegenerativních chorob doprovázených demencí

prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc

Interní Med. 2003; 5(8): 5-12

Výživa u Alzheimerovy demence

MUDr. Pavel Těšínský

Interní Med. 2003; 5(8): 13-17

Inhibitory cholinesteráz v léčbě demence - jejich bezpečnost a možná úskalí

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, MUDr. Klára Látalová

Interní Med. 2003; 5(8): 18-22

Moravští lékaři - spisovatelé v poválečném období

MUDr. Svatopluk Káš CSc

Interní Med. 2003; 5(8): 422-424

Psychiatrie - Demence

Mezioborové přehledy

Interní Med. 2003; 5(8): 425-426

Interní medicína ve zkratce

Diagnóza a léčba lymfedému

MUDr. Martin Wald

Interní Med. 2003; 5(8): 415-417

Sdělení z praxe

Kuriózní urologické komplikace sexuálně motivovaného chování

MUDr. Zdeněk Mucha, MUDr. Pavel Rajmon, MUDr. Aleš Vidlář

Interní Med. 2003; 5(8): 418-421


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.