Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 8

Přehledové články

Doporučení sexuální aktivity u nemocných po infarktu myokardu

doc. MUDr. Václav Chaloupka CSc

Interní Med. 2004; 6(8):

Současné možnosti vyšetření skeletu u mnohočetného myelomu

MUDr. Jaroslav Bačovský CSc, prof. MUDr. Vlastimil Ščudla CSc

Interní Med. 2004; 6(8): 385-388

Syndrom diabetické nohy ischemické etiologie a efekt léčby alprostadilem

MUDr. Pavlína Piťhová

Interní Med. 2004; 6(8): 389-391

Krvácivé komplikace u nemocných léčených warfarinem

MUDr. Jiří Moláček, Vladislav Třeška, MUDr. Bohuslav Čertík Ph.D, MUDr. František Šlauf, DrSc

Interní Med. 2004; 6(8): 392-394

Akutní apendicitida

MUDr. Martin Kouda, MUDr. Zbyněk Jech

Interní Med. 2004; 6(8): 399-401

Sdělení z praxe

Přímá diagnostika infekcí Chlamydia trachomatis - průkaz antigenu imunofluorescenční metodou

MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Vlasta Štěpánová, MUDr. Josef Mlynář CSc, prof. MUDr. Miroslav Špliňo, MUDr. Lenka Plíšková, MUDr. Miroslav Fajfr

Interní Med. 2004; 6(8): 412-415

Demence provázená poruchami chování

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Interní Med. 2004; 6(8): 416-417

Tězká hypotyreóza s elevací tumor markerů u polymorbidní pacientky

MUDr. Marek Slaměník

Interní Med. 2004; 6(8): 418-419

Mezioborové přehledy

Stárnutí ženy a hormonální substituční terapie

prof. MUDr. Jaroslav Živný DrSc

Interní Med. 2004; 6(8): 403-409

Informace a komentáře

Fytoestrogeny, mateří kašička a pyl. Alternativní způsob léčby klimakteria?

MUDr. Pavel Turčan

Interní Med. 2004; 6(8): 410

Čeští lékaři a jejich pseudonymy - část 2.

MUDr. Svatopluk Káš, CSc

Interní Med. 2004; 6(8): 420-422


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.