Interní medicína pro praxi, 2005, číslo 1

Přehledové články

Primární prevence náhlé srdeční smrti

MUDr. Lubomír Křivan Ph.D

Interní Med. 2005; 7(1): 7-9

Rezistence na aspirin - laboratorní odchylka, nebo klinický problém?

MUDr. Debora Karetová CSc, prof. MUDr. Jan Bultas CSc

Interní Med. 2005; 7(1): 10-13

Současnost a perspektivy léčby perorálními antidiabetiky

MUDr. Zuzana Vlasáková CSc

Interní Med. 2005; 7(1): 14-16

Funkční poruchy horní části trávicího traktu z pohledu specialisty

prof. MUDr. Aleš Hep CSc, MUDr. Jiří Dolina Ph.D

Interní Med. 2005; 7(1): 17-19

Účinky léčby třísložkovým venofarmakem na příznaky chronické venózní insuficience

MUDr. Aleš Horáček

Interní Med. 2005; 7(1): 20-22

Kontrastová nefropatie

MUDr. Jana Zahálková Ph.D

Interní Med. 2005; 7(1): 24-26

Sdělení z praxe

Pokročilý karcinom prsu

MUDr. Ilona Dundová

Interní Med. 2005; 7(1): 40-41

Mezioborové přehledy

Farmakologické a patofyziologické aspekty použití inhibitorů alfa-1 adrenergních receptorů a dlouhodobé subinhibiční léčby močovými antiseptiky u nemocných po odstranění subvezikální obstrukce

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, prof. MUDr. Peter Višňovský CSc

Interní Med. 2005; 7(1): 29-31

Syndrom karpálního tunelu

doc. MUDr. Vladislav Mrzena CSc

Interní Med. 2005; 7(1): 32-33

Epilepsie z pohledu psychiatra

MUDr. Anežka Ticháčková, doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Interní Med. 2005; 7(1): 34-39

Ve zkratce

Hemoroidy - musí bolet?

prof. MUDr. Jiří Hoch CSc

Interní Med. 2005; 7(1): 42-44

Informace a komentáře

Onemocnění z nachlazení nejsou chřipka!

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Interní Med. 2005; 7(1): 45-46

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2005; 7(1): 47


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.