Zapomenuté údaje uživatele

Vyplňte a odešlete některou z možností uvedenou níže (A, B, C nebo D). Všechna pole ve zvoleném bloku jsou povinná. Formulář vás z bezpečnostních důvodů neupozorní na neexistenci dat či překlepy, vyplňujte jej maximálně pečlivě.


A. Znám uživatelské jméno, neznám heslo:


Znám login (přihlašovací jméno):

B. Znám heslo, neznám uživatelské jméno:


Znám heslo:

C. Neznám ani uživatelské jméno ani heslo, znám e-mail:


Znám e-mail:

D. Přihlašovací data nemohu najít, znám jen jméno uvedené při registraci:


Vím, jak se jmenuji:

E. Nevím ani, jak se jmenuji:

Hmmm, tak zapomeňte na tuhle cestu a zavolejte nám nebo si založte jiný účet...:)
Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.