Interní medicína pro praxi, 2000, číslo 6

Přehledové články

Co přinesla studie UKPDS pro strategii léčby diabetu 2. typu

MUDr. Silvie Lacigová, doc. MUDr. Zdeněk Rušavý

Interní Med. 2000; 2(6):

Terapie bolesti u chronicky antikoagulovaných pacientů - Lékové interakce antikoagulancií s analgetiky

MUDr. Tomáš Doležal, prof. MUDr. Miloslav Kršiak DrSc

Interní Med. 2000; 2(6):

Radionuklidy v diagnostice funkčních poruch motility jícnu a žaludku

MUDr. Jiří Prášek CSc, prof. MUDr. Petr Dítě DrSc

Interní Med. 2000; 2(6):

Význam statinů a jejich indikace v léčbě hyperlipoproteinémií

MUDr. Richard Češka CSc

Interní Med. 2000; 2(6):

Betablokátory v terapii ischemické choroby srdeční a chronického srdečního selhání

MUDr. Filip Málek

Interní Med. 2000; 2(6):

Kazuistiky

Nejčastější omyly v tyreoidologii

MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2000; 2(6):

Komentáře

Kongres Spojených států říká: -Regulační orgány povolily dovoz škodlivých léků-

doc. MUDr. Jindra Perušičová CSc

Interní Med. 2000; 2(6):

Interní medicína ve zkratce

Onemocnění štítné žlázy

MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2000; 2(6):

Klinická farmakologie

Farmakologické poznámky - současný pohled na význam a možnosti klinického využití myorelaxancií

prof. MUDr. Miloslav Kršiak DrSc

Interní Med. 2000; 2(6):

Lékové interakce digitalisových glykozidů

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc

Interní Med. 2000; 2(6):

Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)

Interní Med. 2000; 2(6):

Nádorová hypoglykémie

Recenze: Medicína katastrof a hromadných neštěstí

Interní Med. 2000; 2(6):


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.