Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 10

Přehledové články

Asthma bronchiale

MUDr. Viktor Kašák, prof. MUDr. Václav Špičák CSc, MUDr. Petr Pohunek CSc

Interní Med. 2001; 3(10): 442-445

Použití hypnotik u insomnie

MUDr. Miroslav Moráň

Interní Med. 2001; 3(10): 446-450

Nejčastější zánětlivá střevní onemocnění

prof. MUDr. Petr Dítě DrSc

Interní Med. 2001; 3(10): 451-454

Diabetická dyslipidémie - co přináší nová doporučení?

MUDr. Marcela Szabó

Interní Med. 2001; 3(10): 457-459

Diagnostický postup u pacientů s lymfadenopatií nejasné etiologie

prof. MUDr. Zdeněk Adam CSc, prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc, MUDr. Alena Hejlová CSc, doc. MUDr. Petr Krupa CSc, MUDr. Marie Krupová CSc, doc. MUDr. Jiří Prášek CSc

Interní Med. 2001; 3(10): 460-465

Některé aspekty léčby akutní plicní embolie

prof. MUDr. Jiří Widimský DrSc, FESC

Interní Med. 2001; 3(10): 466-470

Prevence infekční endokarditidy v praxi

MUDr. Eva Kociánová, MUDr. Dan Marek, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2001; 3(10): 471-472

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2001; 3(10): 483-486

VIII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí, Zlín 12.-15. září 2001

prof. MUDr. Jaroslav Rybka DrSc

Interní Med. 2001; 3(10): 488-490

Sdělení z praxe

Význam sledování citlivosti kmenů escherichia coli pro empirickou léčbu akutních infekcí močových cest

RNDr. Eva Chmelařová, RNDr. Věra Toršová CSc, Jana Remešová

Interní Med. 2001; 3(10): 481-482

Farmakologický profil

Nová léková forma fenofibrátu - Lipanthyl SUPRA

MUDr. Tomáš Doležal

Interní Med. 2001; 3(10): 473-476

Controversies in Cardiology

Fibrilace síní v roce 2001 - nefarmakologické způsoby léčby

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2001; 3(10): 477-479


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.