Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 11

Přehledové články

Prolaps mitrální chlopně

doc. MUDr. Jaromír Hradec CSc

Interní Med. 2001; 3(11): 498-502

Vitaminy - důležitý faktor ovlivňující zdraví I. část - Metabolizmus liposolubilních vitaminů

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc

Interní Med. 2001; 3(11): 503-505

Antrax

doc. MUDr. Vladko Poljak CSc

Interní Med. 2001; 3(11): 506-510

IgA nefropatie

prof. MUDr. Václav MONHART CSc

Interní Med. 2001; 3(11): 512-516

Diferenciální diagnostika kašle

prof. MUDr. Vítězslav Kolek CSc

Interní Med. 2001; 3(11): 517-521

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2001; 3(11): 534-537

Interní medicína ve zkratce

Varixy a chronická žilní nedostatečnost

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2001; 3(11): 526-530

Informace

Setkání osteologů v Olomouci

doc. MUDr. Vladko Horčička CSc

Interní Med. 2001; 3(11): 542

Sdělení z praxe

Akutní jaterní poškození při srdečním selhání - rozbor čtyř případů

MUDr. Filip Málek, MUDr. Rostislav Polášek, MUDr. Rudolf Špaček CSc, MUDr. Ivan Karel, MUDr. Pavel Stanka, MUDr. Eva Jirešová, MUDr. Michaela Zenáhlíková

Interní Med. 2001; 3(11): 522-523

Koexistence primární a sekundární dyslipidémie u recentního diabetika 2. typu

MUDr. Marcela Szabó

Interní Med. 2001; 3(11): 524-525

Farmakologický profil

Přípravek Plavix (clopidogrel) - farmakologický profil a klinické zkušenosti

MUDr. Petr Janský

Interní Med. 2001; 3(11): 538-540

Controversies in Cardiology

Chronická mitrální regurgitace - kdy sledovat, kdy léčit, kdy operovat?

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2001; 3(11): 531-533

Suplementum: Mezioborové přehledy # Gynekologie

Deprese v somatické medicíně

MUDr. Michal Kryl

Interní Med. 2001; 3(11): 4-8

Suplementum: Psychiatrie

Poruchy chování v interní praxi

MUDr. Dagmar Přikrylová

Interní Med. 2001; 3(11): 9-14

Demence

MUDr. Petr Zvolský jr

Interní Med. 2001; 3(11): 15-19


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.