Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 2

Přehledové články

Diagnostika a léčba chronického srdečního selhání

doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc, doc. MUDr. Jiří Vítovec CSc

Interní Med. 2001; 3(2): 55-60

Prevence cévních mozkových příhod z hlediska internisty

MUDr. Pavel Sedloň, MUDr. Ilja Kotík

Interní Med. 2001; 3(2): 62-66

Infiltrativní plicní proces jako diagnostický problém

MUDr. Jaromír Roubec

Interní Med. 2001; 3(2): 67-70

Akutní krvácení do horní části trávicí trubice - terapie I.

MUDr. Libuše Husová, prof. MUDr. Petr Dítě DrSc, MUDr. Petr Husa CSc, MUDr. Jan Lata CSc, MUDr. Michal Šenkyřík

Interní Med. 2001; 3(2): 71-74

Nízkomolekulární hepariny v terapii kardiovaskulárních nemocí

doc. MUDr. Jiří Špác CSc

Interní Med. 2001; 3(2): 75-79

Komentáře

Náhlá smrt a její možná prevence

Interní Med. 2001; 3(2): 89-91

Asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc diferenciálně-diagnostický pohled

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2001; 3(2): 92

Interní medicína ve zkratce

Diagnostika nejběžnějších typů anémie

prof. MUDr. Ivo Krč DrSc

Interní Med. 2001; 3(2): 84-88

Klinická farmakologie

Problémy s podáváním léků ve stáří - II. nežádoucí účinky léků

doc. MUDr. Milan Grundmann CSc

Interní Med. 2001; 3(2): 82-83

Sdělení z praxe

Problematika hyperprolaktinémie při terapii sulpiridem z pohledu endokrinologa

MUDr. Hana Šarapatková, MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Jarmila Šmoldasová

Interní Med. 2001; 3(2): 80-81


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.