Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 5

Přehledové články

Magnézium donor zdraví a pohody - II. díl

doc. MUDr. Ladislav Steidl, MUDr.  Rudolf Ditmar jr

Interní Med. 2001; 3(5): 202-204

Nové poznatky o toxických účincích fluoru a hliníku

prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc, prof. RNDr. Jiří Patočka DrSc

Interní Med. 2001; 3(5): 205-208

Diagnostika a terapie funkčních poruch gastrointestinálního traktu dle klasifikace ROMA II - I. díl

doc. MUDr. Aleš Hep CSc, MUDr Jiří Dolina

Interní Med. 2001; 3(5): 209-214

Pollinosis - současné možnosti léčby

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2001; 3(5): 215-216

Systémová revmatická onemocnění III. díl

prof. MUDr. Ctibor Dostál DrSc

Interní Med. 2001; 3(5): 217-220

COX-2 specifická nesteroidní antirevmatika z pohledu revmatologa a gastroenterologa

MUDr. Zdeněk Dvořák Ph.D, MUDr. Marcela Kopáčová, doc. MUDr. Jan Bureš CSc

Interní Med. 2001; 3(5): 221-226

Interní medicína ve zkratce

Nefrotický syndrom

prof. MUDr. Václav MONHART CSc

Interní Med. 2001; 3(5): 231-232

Sdělení z praxe

PTSMA v léčbě hypertrofické obstrukční kardiomyopatie - naše první zkušenosti

MUDr. Jan Krejčí, prof. MUDr. Jaroslav Meluzín CSc, MUDr. Ladislav Groch, prof. MUDr. Jiří Toman CSc, MUDr. Lenka Špinarová Ph.D, MUDr. Petr Hude, MUDr. Jan Sitar

Interní Med. 2001; 3(5): 233-234

Konzervatívne vyliečená inoperabilná gramnegatívna endokarditída mitrálnej chlopne

MUDr. Ján Červeň, MUDr. Dušan Krkoška CSc

Interní Med. 2001; 3(5): 235-237

Controversies in Cardiology

Stratifikace bolestí na hrudi v ambulanci internisty

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2001; 3(5): 227-230


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.