Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 6

Přehledové články

Chronická žilní insuficience - současný stav poznání

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2003; 5(6): 270-276

Nealkoholická steatohepatitida

prof. MUDr. Marie Brodanová DrSc

Interní Med. 2003; 5(6): 277-283

Sekundární dyslipoproteinémie

MUDr. Michal Vrablík Ph.D, doc. MUDr. Richard Češka CSc

Interní Med. 2003; 5(6): 285-290

Dopravní nehody cyklistů: soudně lékařská reflexe problému

MUDr. František Štuller PhD, prof. MUDr. František Novomeský PhD

Interní Med. 2003; 5(6): 291-294

Zvýšení příjmu mikronutrientu selenu - utopie, fikce, prozřetelnost či nutnost? - I. část

RNDr. Jan Kvíčala CSc

Interní Med. 2003; 5(6): 295-300

Existuje efektivní léčba pacientů s refrakterní angínou?

MUDr. Jana Gandalovičová, prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc

Interní Med. 2003; 5(6): 301-307

Nádory štítné žlázy - diagnostika a léčba Doporučené postupy

doc. MUDr. Zdeňka Límanová CSc

Interní Med. 2003; 5(6): 308-314

Plochá noha dospělých

MUDr. Vladimír Medek

Interní Med. 2003; 5(6): 315-316

Sdělení z praxe

Neobvyklá forma HSV primoinfekce

doc. MUDr. Radovan Slezák CSc, MUDr. María Fernanda Ponce León, MUDr. Miroslav Förstl

Interní Med. 2003; 5(6): 317-319

Perakutní průběh maligního non-hodgkinova lymfomu: anaplastický velkobuněčný lymfom T-řady nebo angioimunoblastický T-buněčný lymfom?

MUDr. Jan Gregar, prof. MUDr. Ivo Krč DrSc, prof. MUDr Jirka Mačák CSc

Interní Med. 2003; 5(6): 320-322


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.