Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 3

Slovo úvodem

Jak dál v diagnostice a léčbě chronických virových hepatitid?

doc. MUDr. Petr Husa, CSc

Interní Med. 2004; 6(3):

Přehledové články

Současný pohled na stres a endokrinní odpověď

prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc

Interní Med. 2004; 6(3): 111-114

Bolesti bederní páteře degenerativního původu - low back pain syndrom

MUDr. Tomáš Paleček, MUDr. Radim Lipina

Interní Med. 2004; 6(3): 115-118

Antikoagulační léčba v ambulantní praxi

MUDr. Debora Karetová, CSc., doc. MUDr. Jan Bultas, CSc

Interní Med. 2004; 6(3): 120-125

Hemopoetické růstové faktory v praxi

MUDr. Edgar Faber, CSc

Interní Med. 2004; 6(3): 126-129

Alergická rýma

MUDr. Ester Seberová

Interní Med. 2004; 6(3): 130-135

Sdělení z praxe

Výběr jídla mladých žen ve vztahu k onemocnění diabetes mellitus 1. typu a poruchou příjmu potravy

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc

Interní Med. 2004; 6(3): 151-154

Vliv profylaktického podávání brusinkového extraktu Cran-max- - Max brusinky 7 500 mg na četnost recidiv infekcí dolních močových cest

MUDr. Jan Poduška

Interní Med. 2004; 6(3): 155-156

Mezioborové přehledy

Münchhausenův syndrom

Ing. MUDr. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust

Interní Med. 2004; 6(3): 136-139

Jak můžeme pomoci lidem v psychické krizi

MUDr. Ivan Peška

Interní Med. 2004; 6(3): 140-143

Ve zkratce

Hodnocení bílého krevního obrazu v ambulantní praxi

prof. MUDr. Ivo Krč, DrSc

Interní Med. 2004; 6(3): 144-146

Hot line

COMET - Carvedilol or Metoprolol European Trial - mortalitní studie srovnávající dva betablokátory u srdečního selhání

prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc, prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc

Interní Med. 2004; 6(3): 149-150

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel u pacientů s epileptickým onemocněním

MUDr. Jana Zárubová, MUDr. Petr Marusič

Interní Med. 2004; 6(3): 157-158

Informace a komentáře

Tradiční angiologické dny 2004

MUDr. Patrik Tošenovský, CSc

Interní Med. 2004; 6(3): 159-160

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2004; 6(3): 161-162


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.