Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 4

Přehledové články

Co přinášejí nová doporučení pro prevenci a léčbu kardiovaskulárních nemocí pro každodenní praxi?

MUDr. Barbora Petrlová, prof. MUDr. Hana Rosolová, CSc

Interní Med. 2004; 6(4): 171-174

Neodkladná psychiatrická intervence v přednemocniční neodkladné péči

MUDr. Jiří Pokorný

Interní Med. 2004; 6(4): 175-179

Ovlivnění progrese chronických nefropatií inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonisty angiotenzinu

prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc

Interní Med. 2004; 6(4): 180-183

Současná inhalační terapie stabilizované chronické obstrukční plicní nemoci

prof. MUDr. Vladimír Vondra

Interní Med. 2004; 6(4): 184-188

Chronické srdeční selhání a diabetes mellitus

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Interní Med. 2004; 6(4): 189-193

Praktické aspekty léčby fibrilace síní: nefarmakologické postupy

doc. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC, MUDr. Petr Peichl

Interní Med. 2004; 6(4): 194-199

Sdělení z praxe

Léčba subarachnoideálního krvácení pomocí NovoSeven

MUDr. Antonín Hluší, doc. MUDr. Věra Krčová CSc, MUDr. Andrea Bártková, MUDr. Bohdan Křupka Ph.D, MUDr. Jana Zahálková Ph.D

Interní Med. 2004; 6(4): 211-213

Kostní fluoróza

MUDr. Dagmar Opichalová, MUDr. Pavel Horák CSc, MUDr. Věra Vavrdová, doc. MUDr. Martin Tichý CSc

Interní Med. 2004; 6(4): 214-217

Významné ST deprese při ergo­metrickém vyšetření u mladých asymptomatických jedinců

MUDr. Mgr. Alan Bulava, MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D., MUDr. Andrea Mažárová, prof. MUDr. Jan Lukl, CSc

Interní Med. 2004; 6(4): 218-220

Dilatační kardiomyopatie u sourozenců - komplikovaný průběh při sdružení s koronární aterosklerózou

MUDr. Michal Čepelák, MUDr. Richard Rokyta, MUDr. Jan Opatrný, MUDr. Pavel Boček

Interní Med. 2004; 6(4): 221-222

Mezioborové přehledy

Antidepresiva SSRI v léčbě deprese a úzkostných poruch

doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D

Interní Med. 2004; 6(4): 200-204

Ve zkratce

Přehled diagnostiky a terapie střevních parazitóz

MUDr. Miroslav Förstl, doc. RNDr. Vladimír Buchta CSc, RNDr. Libuše Kolářová CSc

Interní Med. 2004; 6(4): 205-210

Informace a komentáře

Počítačový program -Profylaxe hluboké žilní trombózy a plicní embolizace-

MUDr. Jaromír Gumulec, RNDr. Martin Radina, prof. MUDr. Miroslav Penka CSc

Interní Med. 2004; 6(4): 223-225

Medicína pro praxi - kongres praktických lékařů - Praha 1. - 2. 4. 2004

MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2004; 6(4): 226


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.