Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 5

Slovo úvodem

doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D

Interní Med. 2004; 6(5):

Přehledové články

Schistosoma - motolice v lékařské praxi

MUDr. Veronika Němečková, RNDr. Libuše Kolářová CSc

Interní Med. 2004; 6(5): 235-237

Osteoartróza

doc. MUDr. Vladko Horčička CSc

Interní Med. 2004; 6(5): 238-243

Kompenzace diabetu mellitu - cíle terapie

MUDr. Jana Pecová

Interní Med. 2004; 6(5): 244-246

Serologická vyšetření a interpretace serologických nálezů

prof. MUDr. Miroslav Votava CSc

Interní Med. 2004; 6(5): 247-251

Terapeutické přístupy k léčbě hypertenze za speciálních okolností - část 1. Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze

doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Ivan Řiháček, MUDr. Petr Fráňa

Interní Med. 2004; 6(5): 252-256

Rizika a prevence poranění pracovníků ve zdravotnictví

MUDr. Helena Šrámová CSc

Interní Med. 2004; 6(5): 257-261

Sdělení z praxe

Hyperparatyreóza - úskalí v diagnostice a léčbě

MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Jitka Kolombová, MUDr. Martin Hrubý, MUDr. Pavel Faltus, MUDr. Jaroslav Fröml, MUDr. Petr Brzák, MUDr. Jiří Tichý, MUDr. Robert Šverma, MUDr. Dobroslav Berndt, MUDr. Vít Matouš-Malbohan, MUDr. Petr Kašák, MUDr. Jan Hain, MUDr. Richard Pabišta, MUDr. Přemysl Grubský, MUDr. Ondřej Kaplan, MUDr. Ladislav Smetana, MUDr. Eva Jůzová, MUDr. Martin Šmehil

Interní Med. 2004; 6(5): 270-272

Sheehanův syndrom

MUDr. Milena Budíková

Interní Med. 2004; 6(5): 273-274

Paraneoplastická leukocytóza

Ladislav Slováček, prof. MUDr. Ladislav Jebavý CSc, prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský DrSc

Interní Med. 2004; 6(5): 275-277

Mezioborové přehledy

Syndrom neklidných končetin

MUDr. Martin Pretl CSc

Interní Med. 2004; 6(5): 262-264

Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí Nadešel čas na všeobecný konsenzus ohledně způsobilosti řízení motorových vozidel?

MUDr. Martin Bareš Ph.D

Interní Med. 2004; 6(5): 266-268

Ve zkratce

Diferenciální diagnostika monoklonálních gamapatií

prof. MUDr. Zdeněk Adam CSc

Interní Med. 2004; 6(5): 279-283

Informace a komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2004; 6(5): 284-285

Medicína pro praxi - kongres praktických lékařů Olomouc 29. - 30. 4. 2004

MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2004; 6(5): 286


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.