Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 4

Přehledové články

Magnezium donor zdraví a pohody

doc. MUDr. Ladislav Steidl

Interní Med. 2001; 3(4): 150-152

Alergie na hmyzí bodnutí

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2001; 3(4): 153-154

Systolická hypertenze - fyziologický vzestup tlaku nebo cíl léčby

doc. MUDr. Jindřich Špinar CSc, doc. MUDr. Jiří Vítovec CSc

Interní Med. 2001; 3(4): 156-160

Postižení jater u drogově závislých osob

MUDr. Petr Husa CSc, MUDr. Libuše Husová

Interní Med. 2001; 3(4): 161-164

Systémová revmatická onemocnění - II. díl

prof. MUDr. Ctibor Dostál DrSc

Interní Med. 2001; 3(4): 165-169

Lesk a bída fibrátů

MUDr. Jan Piťha

Interní Med. 2001; 3(4): 170-174

Interní medicína ve zkratce

Diferenciální diagnostika artritidy

MUDr. Martina Olejárová

Interní Med. 2001; 3(4): 182-186

Klinická farmakologie

Lékové interakce s kofeinem I.

doc.  MUDr. Milan Grundmann CSc

Interní Med. 2001; 3(4): 187-188

Sdělení z praxe

Primární plicní hypertenze v roce 2001

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2001; 3(4): 175-177

Nefarmakologická léčba hypertrofické kardiomyopatie: je implantace pacemakeru přežitek z minulého tisíciletí nebo stále cenná léčebná strategie?

MUDr. Tomáš Mráz, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2001; 3(4): 178-180

PTCA u pacienta po srdeční transplantaci

MUDr. Petr Hude, MUDr. Jan Krejčí, MUDr. Lenka Špinarová Ph.D, prof. MUDr. Jiří Toman CSc, MUDr. Jan Sitar, MUDr. Miloslav Tejc, Jan Černý, Petr Němec

Interní Med. 2001; 3(4): 181


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.