Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 4

Přehledové články

Vyšetření sentinelové uzliny u maligního melanomu

MUDr. Petr Beneš, prof. MUDr. Jindřich Macháček CSc, MUDr. Jan Cincibuch, MUDr. Karel Cwiertka, MUDr. Pavel Koranda Ph.D

Interní Med. 2003; 5(4): 162-164

Sonografická diagnostika onemocnění tepen dolních končetin

MUDr. Petr Vodňanský Ph.D

Interní Med. 2003; 5(4): 165-170

Specifická imunoterapie v léčbě alergických stavů

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2003; 5(4): 171-172

Dna

MUDr. Vladimír Růžička

Interní Med. 2003; 5(4): 173-177

Perorální antikoagulační léčba

prof. MUDr. Miroslav Penka CSc

Interní Med. 2003; 5(4): 179-183

Ulcus cruris - diagnostika a léčba

MUDr. Zuzana Navrátilová Ph.D

Interní Med. 2003; 5(4): 184-189

Inhibicí angiotensin konvertujícího enzymu k příznivému ovlivnění funkce endotelu a snížení kardiovaskulární morbidity a mortality

MUDr. Debora Karetová CSc, MUDr. Jan Bultas CSc

Interní Med. 2003; 5(4): 190-194

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2003; 5(4): 207-208

Interní medicína ve zkratce

Příčiny kašle a jejich léčba

prof. MUDr. Vladimír Vondra DrSc

Interní Med. 2003; 5(4): 195-198

Sdělení z praxe

Komplikace dlouhodobé léčby heparinem v těhotenství

doc. MUDr. Věra Krčová CSc, MUDr. Martin Procházka, prof. MUDr. Ivo Krč DrSc, MUDr. Jana Procházková, Mgr. Luděk Slavík Ph.D

Interní Med. 2003; 5(4): 199-201

Léčba diabetické polyneuropatie; studie TOSS

MUDr. Jan Bartoušek

Interní Med. 2003; 5(4): 202-206


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.