Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 7

Přehledové články

SARS

doc. MUDr. Vladko Poljak CSc

Interní Med. 2003; 5(7): 330-331

Ambulantní antitrombotická léčba

prof. MUDr. Václav Čepelák DrSc

Interní Med. 2003; 5(7): 333-337

Primární hyperaldosteronizmus - nejčastější forma sekundární endokrinně podmíněné hypertenze

MUDr. Branislav Štrauch, doc. MUDr. Jiří Widimský Jr. CSc

Interní Med. 2003; 5(7): 338-340

Revmatoidní artritida - diagnóza a léčba

MUDr. David Suchý

Interní Med. 2003; 5(7): 342-347

Kardiovaskulární účinky COX-2 selektivních inhibitorů - postavení meloxikamu

MUDr. Jiří Štolfa

Interní Med. 2003; 5(7): 348-353

Zvýšení příjmu mikronutrientu selenu - utopie, fikce, prozřetelnost či nutnost? - II. část

RNDr. Jan Kvíčala CSc

Interní Med. 2003; 5(7): 354-359

Indikace k endoskopickému vyšetření horní a dolní části trávicí trubice (gastroskopie a kolonoskopie)

doc. MUDr. Václav Jirásek CSc

Interní Med. 2003; 5(7): 360-363

Přehled kardiovaskulární manifestace Marfanova syndromu a kazuistika z našeho pracoviště

MUDr. Michal Šmíd, doc. MUDr. Petr Němec CSc, MUDr. Tomáš Tichý

Interní Med. 2003; 5(7): 364-366

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2003; 5(7): 373-374

Historiae prohibitae aneb problémy s cenzurou

MUDr. Svatopluk Káš CSc

Interní Med. 2003; 5(7): 375-378

Interní medicína ve zkratce

Deprese v perimenopauze - algoritmy léčby

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D, prof. MUDr. Jaroslav Bouček CSc

Interní Med. 2003; 5(7): 367-370

Sdělení z praxe

Konzervativní ambulantní léčba symptomů chronické žilní insuficience

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2003; 5(7): 371-372


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.