Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 1

Slovo úvodem

doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc

Interní Med. 2004; 6(1):

Přehledové články

Novinky v diagnostice a léčbě akutních koronárních syndromů

MUDr. Vladimír Karmazín

Interní Med. 2004; 6(1): 6-8

Léčba diabetu inzulinovou pumpou

doc. MUDr. Alexandra Jirkovská CSc

Interní Med. 2004; 6(1): 10-14

Antibiotická léčba bakteriálních infekcí z pohledu klinika, mikrobiologa a farmakologa

MUDr. Jindra Lochmannová jr, doc. MUDr. Milan Kolář PhD, doc. MUDr. Dagmar Koukalová CSc, MUDr. Karel Urbánek Ph.D

Interní Med. 2004; 6(1): 15-20

Nové trendy v chirurgii jater - kombinované, etapové výkony

Vladislav Třeška, Tomáš Skalický, MUDr. Alan Sutnar, Hynek Mírka, MUDr. Milan Novák, MUDr. František Šlauf

Interní Med. 2004; 6(1): 21-23

Chronická stresová zátěž, srdeční frekvence a esenciální hypertenze

MUDr. Tomáš Kára, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc

Interní Med. 2004; 6(1): 25-30

Diagnostika a léčba komunitní pneumonie v ambulantní praxi

MUDr. Viktor Kašák

Interní Med. 2004; 6(1): 31-33

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2004; 6(1): 48-50

Sdělení z praxe

Invazivní meningokoková onemocnění

MUDr. Hana Roháčová

Interní Med. 2004; 6(1): 40-43

Transplantace axillární žíly

MUDr. Patrik Tošenovský

Interní Med. 2004; 6(1): 44-45

Mezioborové přehledy

Poruchy spánku ve stáří

doc. MUDr. Karel Šonka, DrSc

Interní Med. 2004; 6(1): 34-36

Osteoporóza

MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2004; 6(1): 37-39

Ve zkratce

Léčba hypertenze u nemocných s ICHS - STUDIE INVEST

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Interní Med. 2004; 6(1): 46-47


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.