Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 10

Přehledové články

Oční projevy interních chorob

MUDr. Kateřina Špačková

Interní Med. 2004; 6(10): 475-478

Organoprotektivní účinky antihypertenziv nezávislé na snížení krevního tlaku

prof. MUDr. Karel Horký DrSc

Interní Med. 2004; 6(10): 479-483

Poruchy metabolizmu lipidů a hypolipidemická léčba u nefrologických nemocných

prof. MUDr. Vladimír Teplan DrSc, MUDr. Dalibor Lecian

Interní Med. 2004; 6(10): 484-488

Zobrazovací metody, nové možnosti a poznatky - část 1: Cévní onemocnění mozku

prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc, MUDr. Manuela Vaněčková Ph.D

Interní Med. 2004; 6(10): 489-494

Sdělení z praxe

Disekce aorty manifestující se pod obrazem cévní mozkové příhody

MUDr. Jitka Kobrlová, MUDr. Martin Schmoranz, MUDr. Jana Budková

Interní Med. 2004; 6(10): 504-506

Poporodní spontánní ruptura jater při hellp syndromu

MUDr. Roman Zazula Ph.D, MUDr. Šárka Matějíčková, MUDr. Juraj Dutka CSc, MUDr. Vladimír Visokai

Interní Med. 2004; 6(10): 507-509

Mezioborové přehledy

Migréna - Nová mezinárodní klasifikace a moderní léčebné postupy

MUDr. Jiří Mastík

Interní Med. 2004; 6(10): 495-499

Úzkostné poruchy

doc. MUDr. Ján Praško CSc

Interní Med. 2004; 6(10): 500-503

Informace a komentáře

Zpráva o Evropském gastroenterologickém kongresu (UEGW) 2004 v Praze

doc. MUDr. Julius Špičák, CSc

Interní Med. 2004; 6(10):

Firemní informace

Retardované mononitráty v klinické praxi

prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc, prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc

Interní Med. 2004; 6(10): 510-512


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.