Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 6

Přehledové články

Subklinické tyreopatie

prof. MUDr. Václav Zamrazil DrSc

Interní Med. 2004; 6(6): 295-299

Terapeutické přístupy k léčbě hypertenze za speciálních okolností - část 2. Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze

doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Ivan Řiháček, MUDr. Petr Fráňa

Interní Med. 2004; 6(6): 300-304

Diagnostika a terapie akutního krvácení do horní části trávicí trubice

MUDr. Libuše Husová

Interní Med. 2004; 6(6): 305-308

Léčba akutních koronárních syndromů bez ST elevací v reálné praxi

MUDr. Marian Bystroň

Interní Med. 2004; 6(6): 309-311

Možnosti chirurgického léčení onemocnění slinivky břišní

doc. MUDr. Jan Leffler CSc

Interní Med. 2004; 6(6): 312-314

Rehabilitační léčba lumboischiadických syndromů

MUDr. Eva Vaňásková

Interní Med. 2004; 6(6): 315-316

Sdělení z praxe

Klíšťová encefalitida a kvalita života

MUDr. Chmelík Václav, MUDr. Slámová Ivana, MUDr. Filipová Pavlína, MUDr. Ludmila Houserová, MUDr. Aleš Chrdle, doc. MUDr. Petr Petr PhD, Kalová Hana

Interní Med. 2004; 6(6): 323-325

Diseminovaná stafylokoková infekce u pacientky s dekompenzovaným diabetes mellitus 1. Typu

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Jitřenka Venháčová, MUDr. Eva Klásková, MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Kamila Michálková

Interní Med. 2004; 6(6): 326-328

Náhodný nález perikardiální cysty

MUDr. Jaroslav Kropáček, MUDr. Pavel Boček, MUDr. Kateřina Linhartová, Jiří Ferda

Interní Med. 2004; 6(6): 329-330

Mezioborové přehledy

Skica panickej poruchy

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D

Interní Med. 2004; 6(6): 317-319

Ve zkratce

Střevní infekce cestovatelů

MUDr. Zdenka Manďáková

Interní Med. 2004; 6(6): 320-322

Informace a komentáře

Zpráva ze 14. evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID)

doc. MUDr. Milan Kolář PhD

Interní Med. 2004; 6(6):

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2004; 6(6):

Komentář k současnému stavu a perspektivám léčby bronchogenního karcinomu

MUDr. Jaromír Roubec Ph.D

Interní Med. 2004; 6(6): 331-332


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.