Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 7

Přehledové články

Parazitární onemocnění vyvolané červy se zaměřením na extraintestinální formy

MUDr. Jan Rutsch

Interní Med. 2004; 6(7): 343-346

Alkohol a diabetes

MUDr. Jiří Mudra, doc. MUDr. Zdeněk Rušavý

Interní Med. 2004; 6(7): 347-351

Vitaminy v graviditě - přínos a rizika

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc, Ing. Hana Střítecká PhD

Interní Med. 2004; 6(7): 352-356

Nové poznatky v oblasti diagnostiky a léčby potravinové alergie

MUDr. Jaroslava Braunová

Interní Med. 2004; 6(7): 357-358

Sdělení z praxe

Případ vzácné komplikace perkutánní transluminální koronární angioplastiky s implantací koronárního stentu

MUDr. Petr Sternthal

Interní Med. 2004; 6(7): 362-363

Může biventrikulární stimulace vést k normalizaci systolické funkce levé komory? Dva případy z praxe

MUDr. Mgr. Alan Bulava, MUDr. Marcela Škvařilová Ph.D, MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Marek Richter, MUDr. Dan Marek Ph.D, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Interní Med. 2004; 6(7): 364-369

Karcinoid appendixu

Ladislav Slováček, prof. MUDr. Ladislav Jebavý CSc, prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský CSc, MUDr. Petr Bartoň, MUDr. Martin Blažek

Interní Med. 2004; 6(7): 370-372

Farmakologický profil

Farmakologický profil losartanu

MUDr. Tomáš Doležal

Interní Med. 2004; 6(7): 373

Ve zkratce

Diagnostický postup při urolitiáze

MUDr. Pavel Rajmon

Interní Med. 2004; 6(7): 359-361

Informace a komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2004; 6(7):

Čeští lékaři a jejich pseudonymy - část 1.

MUDr. Svatopluk Káš, CSc

Interní Med. 2004; 6(7): 375-377


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.