Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 7

Přehledové články

Nejčastější formy glomerulonefritidy, jejich diagnóza, prognóza a léčba

prof. MUDr. Karel Matoušovic DrSc

Interní Med. 2001; 3(7): 294-298

Zažívací potíže u diabetiků

MUDr. Viera Žáčková

Interní Med. 2001; 3(7): 299-304

Sérologická diagnostika chlamydiových infekcí a toxoplazmózy

doc. MUDr. Petr Hejnar Ph.D

Interní Med. 2001; 3(7): 305-308

Význam hyperaktivity sympatiku u kardiovaskulárních chorob

doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Tomáš Kára, MUDr. Petr Fráňa, MUDr. Ivan Řiháček, MUDr. Marek Orban

Interní Med. 2001; 3(7): 309-312

Aortální disekce

MUDr. Dan Marek, Petr Němec, doc. MUDr. Miroslav Heřman Ph.D, MUDr. Eva Kociánová, prof. MUDr. Jan Lukl CSc, MUDr. Petr Čejka

Interní Med. 2001; 3(7): 313-317

K úloze fluoridů v prevenci zubního kazu

doc. MUDr. Věra Hubková CSc

Interní Med. 2001; 3(7): 318-320

Komentáře

Jasné úspěchy molekulární biologie v onkologii - časově rekordní schválení převratného léku k terapii chronické myeloidní leukémie americkou FDA

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2001; 3(7): 330-331

Co je a jak působí karnitin?

doc. MUDr. Ladislav Steidl

Interní Med. 2001; 3(7): 332-333

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2001; 3(7): 334

Interní medicína ve zkratce

Teploty nejasného původu

MUDr. Pavel Havránek

Interní Med. 2001; 3(7): 325-329

Sdělení z praxe

Enterokoková infekční endokarditida nativní aortální chlopně jako následek diagnostické transrektální punkční biopsie prostaty

MUDr. Filip Málek, MUDr. Ivan Karel, MUDr. Petr Frídl CSc, MUDr. Rostislav Polášek, MUDr. Rudolf Špaček CSc, MUDr. Eva Koudelková CSc

Interní Med. 2001; 3(7): 321-322

Arytmogenní synkopa u ischemické choroby srdeční

MUDr. Hana Večeřová, MUDr. Vlastimil Koziel

Interní Med. 2001; 3(7): 323-324


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.