Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 11

Přehledové články

Praktická doporučení pro léčbu fibrilace síní

doc. MUDr. Petr Heinc Ph.D

Interní Med. 2004; 6(11): 524-530

Vliv výživy na riziko vzniku diabetes mellitus 1. typu

MUDr. Pavla Mendlová, MUDr. Stanislava Koloušková CSc, MUDr. Zdeněk Šumník Ph.D, prof. MUDr. Jan Vavřinec DrSc

Interní Med. 2004; 6(11): 531-534

Zobrazovací metody, nové možnosti a poznatky - expanzivní léze, záněty, úrazy, degenerativní změny mozku, míchy a páteře (část 2.)

MUDr. Manuela Vaněčková Ph.D, prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc

Interní Med. 2004; 6(11): 535-541

Možnosti intervenční léčby onemocnění tepen dolních končetin

MUDr. Miroslav Chochola CSc, MUDr. Petr Vařejka, MUDr. Samuel Heller

Interní Med. 2004; 6(11): 542-546

Pohled na otázky kardiovaskulárního rizika moderních nesteroidních antirevmatik

MUDr. David Suchý

Interní Med. 2004; 6(11): 547-548

Sdělení z praxe

Diferenciálně diagnostické aspekty depresivních poruch

MUDr. Ivo Paclt CSc

Interní Med. 2004; 6(11): 560-561

Mezioborové přehledy

Hypertenze medicíny dětského a dospělého věku aneb co může pediatr někdy sdělit internistovi

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Jiří Štarha Ph.D, MUDr. Dana Dostálková, Dr. Andrzej Ciechanowicz Ph.D, Dr. Andrzej Brodkiewicz, Dr. Grazyna Adler, Dr. Gregorz Placha, Dr. Zbygniew Gaciong

Interní Med. 2004; 6(11): 549-550

Kožní prekancerózy

MUDr. Hana Nechvátalová

Interní Med. 2004; 6(11): 551-553

Dlouhodobé podávání kognitiv u Alzheimerovy nemoci

MUDr. Vanda Franková

Interní Med. 2004; 6(11): 554-557

Ve zkratce

Ulcus cruris

MUDr. Zuzana Navrátilová Ph.D

Interní Med. 2004; 6(11): 558-559

Informace a komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2004; 6(11):

Výzkum nutriční prevence diabetes mellitus 1. typu - studie TRIGR

MUDr. Pavla Mendlová, prof. MUDr. Jan Vavřinec DrSc, Česká pracovní skupina studie TRIGR

Interní Med. 2004; 6(11): 562

Ohlédnutí za kongresem - Pokroky ve farmakoterapii, Zlín

Interní Med. 2004; 6(11): 563-564

Zpráva z konference České společnosti pro hypertenzi, Jeseník

Interní Med. 2004; 6(11): 565


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.