Interní medicína pro praxi, 2004, číslo 12

Přehledové články

Přístupy k léčbě obézního diabetika (kombinace antidiabetik s antiobezitiky)

prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc

Interní Med. 2004; 6(12): 573-575

Katetrizační léčba hluboké žilní trombózy, časné a dlouhodobé výsledky

MUDr. Petr Vařejka, MUDr. Miroslav Chochola CSc, MUDr. Simon Jirát, MUDr. Samuel Heller, MUDr. Jana Urbánková, MUDr. Lenka Skalická, prof. MUDr. Michael Aschermann DrSc

Interní Med. 2004; 6(12): 576-580

Konzervativní léčba Crohnovy nemoci

MUDr. Michal Konečný Ph.D

Interní Med. 2004; 6(12): 581-582

Perforace gastroduodenálního vředu

MUDr. David Charvát, MUDr. Jaromír Šimša

Interní Med. 2004; 6(12): 583-585

Lidská onemocnění vyvolaná viry herpes simplex

doc. MUDr. Drahomíra Bartošová CSc

Interní Med. 2004; 6(12): 586-588

Nádory močového mechúra

RNDr. PhDr. Martina Cuninková, doc. MUDr. Ivan Pleško DrSc

Interní Med. 2004; 6(12): 589-590

Nové trendy v léčbě srdečního selhání

MUDr. Radovan Jirmář

Interní Med. 2004; 6(12): 592-595

-Zobrazovací metody, nové možnosti a poznatky-, ostatní specifické indikace magnetické rezonance - vyšetření prsů, MRCP, jater, pánve (část 3.)

MUDr. Manuela Vaněčková Ph.D, prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc, MUDr. Marcela Sojáková

Interní Med. 2004; 6(12): 596-599

Sdělení z praxe

Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, kazuistika familiární formy onemocnění

MUDr. Vanda Franková, MUDr. Iveta Serbinová, MUDr. Radoslav Matěj, MUDr. František Koukolík DrSc, MUDr. Jakub Sikora, MUDr. Tomáš Belšan

Interní Med. 2004; 6(12): 606-609

Mezioborové přehledy

Erektilní dysfunkce a současné možnosti její perorální terapie

doc. MUDr. Olga Vohradníková CSc

Interní Med. 2004; 6(12): 600-602

Akné

MUDr. Karel Kočí CSc

Interní Med. 2004; 6(12): 603-605

Ve zkratce

Hypertenze v těhotenství

MUDr. Yvona Hrčková, MUDr. Hana Šarapatková

Interní Med. 2004; 6(12): 610-611

Informace a komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2004; 6(12):

Může dojít k epidemii západonilské horečky i ve střední Evropě?

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Interní Med. 2004; 6(12): 612-613


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.