Interní medicína pro praxi, 2001, číslo 8

Přehledové články

Novinky v ovlivňování chuti k jídlu

doc. MUDr. Štěpán Svačina CSc

Interní Med. 2001; 3(8): 342-346

Hluboká žilní trombóza - současný pohled na etiopatogenezu a diagnostiku

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Interní Med. 2001; 3(8): 347-354

Nepřímá diagnostika Lymeské borreliózy a infekce virem Epsteina-Barrové

doc. MUDr. Petr Hejnar Ph.D

Interní Med. 2001; 3(8): 355-357

Incidentalomy v endokrinologii - hypofýza

prof. MUDr Josef Marek DrSc

Interní Med. 2001; 3(8): 358-362

Zlepšení diagnózy demence v primární péči - role mezioborové spolupráce

doc. MUDr. Eva Topinková CSc

Interní Med. 2001; 3(8): 363-366

Infekce Helicobacter pylori a karcinom žaludku

prof. MUDr. Petr Dítě DrSc

Interní Med. 2001; 3(8): 367-368

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2001; 3(8): 386

Interní medicína ve zkratce

Mikroangiopatické komplikace diabetu

MUDr. Alena Šmahelová, doc. MUDr. Jindra Perušičová CSc

Interní Med. 2001; 3(8): 372-379

Sdělení z praxe

Bakteriální perikarditida s projevy srdeční tamponády - infekční komplikace u pokročilé mentální anorexie

MUDr. Antonín Novák, MUDr. Michal Hondl

Interní Med. 2001; 3(8): 380-382

Skúsenosti s citalopramom v liečbe sprievodných depresívnych príznakov pri neurologických afekciách

prof. MUDr. Peter Kukumberg Ph.D, Ing. Ján Špánik

Interní Med. 2001; 3(8): 383-384

Controversies in Cardiology

Chronická aortální regurgitace - kdy sledovat, kdy léčit, kdy operovat?

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2001; 3(8): 369-371


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.