Interní medicína pro praxi, 2002, číslo 6

Přehledové články

Zdravotní příprava cestovatelů před odjezdem do tropů a subtropů

prof. MUDr. Vladimír Šerý DrSc

Interní Med. 2002; 4(6): 262-268

TIPS v léčbě portální hypertenze

MUDr. Jaromír Petrtýl CSc, doc. MUDr. Radan Brůha CSc

Interní Med. 2002; 4(6): 269-272

Biventrikulární stimulace: nová terapeutická alternativa v léčbě chronického srdečního selhání

doc. MUDr. Josef Kautzner CSc, FESC

Interní Med. 2002; 4(6): 273-278

Endokrinologie stárnutí

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka DrSc

Interní Med. 2002; 4(6): 280-289

Praktická léčba hyperlipoproteinémií

MUDr. Tomáš Kvasnička CSc

Interní Med. 2002; 4(6): 290-295

Komentáře

Úvod

Interní Med. 2002; 4(6):

Cévní mozkové příhody, obecný úvod a klasifikace

MUDr. Michal Dufek

Interní Med. 2002; 4(6): 5-10

Neurosonologie v diagnostice iktu

MUDr. Roman Herzig

Interní Med. 2002; 4(6): 12-17

Akutní ischemický iktus: diagnostika a léčba

doc. MUDr. Zbyněk Kalita CSc

Interní Med. 2002; 4(6): 18-21

Akutní mozková hemoragie - diagnostika a léčba

MUDr. Miroslav Kalina

Interní Med. 2002; 4(6): 22-28

Následná terapie po prodělaném ischemickém iktu

MUDr. David Školoudík, MUDr. Michal Bar, MUDr. Daniel Václavík, MUDr. Ondřej Škoda

Interní Med. 2002; 4(6): 29-34

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2002; 4(6): 305-306

Sdělení z praxe

Bulózny pemfigoid ako paraneoplastický prejav pri osteomyelofibróze

doc. MUDr. Milan Boča CSc, MUDr. Milan Vyskočil, prof. MUDr. Anna Remková DrSc, doc. MUDr. Viliam Filo CSc, doc. MUDr. Dana Švecová CSc, MUDr. Adriana Ondrejkovičová, MUDr. Dana Buzgová

Interní Med. 2002; 4(6): 302-304

Controversies in Cardiology

Ischemická choroba srdeční u žen

MUDr. Jana Gandalovičová

Interní Med. 2002; 4(6): 297-301


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.