Interní medicína pro praxi, 2009, číslo 12

Slovo úvodem

Předsevzetí

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Interní Med. 2009; 11(12): 531

-

Přehledové články

Prehypertenze - nová choroba?

Prehypertension - a new disease?

MUDr.David Karásek, Ph.D., prof.MUDr.Helena Vaverková, CSc., doc.MUDr.Zdeněk Fryšák, CSc.

Interní Med. 2009; 11(12): 536-538

Prehypertenze je definována jako systolický krevní tlak od 120 do 139 mm Hg nebo diastolický krevní tlak od 80 do 89 mm Hg, který byl naměřený nejméně dvakrát během dvou nebo více následných návštěv. V běžné populaci se vyskytuje zhruba stejně často jako hypertenze. Je asociovaná s dalšími rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění a spojena se zvýšenou kardiovaskulární i celkovou mortalitou. U jedinců s prehypertenzí se doporučuje především nefarmakologická intervence – dietní opatření, snížení příjmu sodíku a alkoholu, redukce tělesné hmotnosti a zvýšení fyzické aktivity. Farmakologická léčba je dosud určena jen pro některé vysoce...

Mukoaktivní medikace u infekčních a zánětlivých onemocnění dýchacích cest

Mucoactive medication in clinical management of pulmonary disorders

MUDr.Vladimír Koblížek, MUDr.Vratislav Sedlák, Šárka Prachařová

Interní Med. 2009; 11(12): 539-543

Tvorba hlenového sekretu a jeho odstraňování z dýchacích cest je důležitou součástí nespecifického obranného systému respiračního traktu. Hlenová retence je obvykle způsobena kombinací hypersekrece a poškozené mukociliární clearance (MC). Během mnoha let došlo ke vzniku velkého počtu vzájemně se překrývajících termínů popisujících léky působící na odstraňování hlenového sekretu. V tomto stručném přehledném článku nabízíme praktický přehled léků ovlivňujících hlen – mukoaktivních léčiv (expektorancia, modifikátory iontového membránového transportu, mukolytika, mukokinetika a mukoregulátory). Vymezení jejich reálné role v péči o nemocné...

Rizika a prevence tromboembolické choroby

Risk factors and prevention of the venous thromboembolism

MUDr.Dalibor Musil, Ph.D.

Interní Med. 2009; 11(12): 544-548

Tromboembolická nemoc je jednou z hlavních příčin smrti v průmyslových zemích. Článek přehledně popisuje rizika tromboembolické nemoci v různých oblastech medicíny a ukazuje možnosti účinné prevence.

Jak se mění pohled na tuky ve výživě

Changing views on dietary fats

MUDr.Pavel Dlouhý, Ph.D., prof.MUDr.Michal Anděl, CSc.

Interní Med. 2009; 11(12): 549-551

Autoři srovnávají možné účinky různých skupin mastných kyselin (nasycených, monoenových, polyenových a trans izomerů mastných kyselin) v organizmu. Článek obsahuje doporučení pro příjem tuku ve výživě a stručný přehled složení mastných kyselin ve vybraných živočišných tucích a rostlinných olejích. Rovněž jsou komentovány změny v obsahu trans izomerů mastných kyselin v margarínech, pokrmových tucích a dalších potravinách.

Léčba bolesti u osteoartrózy

Pain treatment in osteoarthritis

MUDr.Marta Olejárová, CSc.

Interní Med. 2009; 11(12): 552-557

Bolest kloubu je nejzávažnějším symptomem osteoartrózy, kterému je třeba věnovat v klinické praxi dostatečnou pozornost, neboť právě tento příznak významně ovlivňuje funkční schopnost i kvalitu života nemocných s OA. Bolest u OA lze ovlivnit nefarmakologicky (edukace, úprava životosprávy, pravidelné cvičení, fyzioterapie, opěrné a ortopedické pomůcky) nebo farmakoterapií. Analgetikem volby zůstává zatím dále paracetamol; nesteroidní antirevmatika jsou vzhledem ke své toxicitě indikována až jako analgetikum druhé volby. Opatrnosti je třeba především u osob se zvýšeným gastrointestinálním a kardiovaskulárním rizikem, zejména při dlouhodobé léčbě....

Gastrointestinální polypózní syndromy

Gastrointestinal polypous syndromes

MUDr.Přemysl Falt, MUDr.Petr Fojtík, MUDr.Martin Kliment

Interní Med. 2009; 11(12): 558-560

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádory. Asi v 5 % případů vzniká v rámci genetických chorob, ke kterým patří střevní polypózy a hereditární nepolypózní kolorektální karcinom. Polypózní syndromy jsou charakterizovány výskytem mnohočetných polypů sliznice tlustého střeva, ale i jiných částí trávicí trubice. Polypy odpovídají buď adenomům s rizikem maligní transformace, nebo hamartomům, které malignizují zřídka. Hamartomatózy však bývají provázeny vysokým rizikem asociovaných nádorů.

Výživa a sekundární osteoporóza

Nutrition and secondary osteoporosis

MUDr.Petr Fojtík, MUDr.Ondřej Urban, MUDr.Přemysl Falt, MUDr.Pavel Novosad

Interní Med. 2009; 11(12): 561-568

Výživa má významný vliv na zdraví kosti po celý život. V mládí a dospívání je zásadní při jejich růstu a dosažení maximální kostní hmoty. Během života má vliv na udržení kostní hmoty. Při léčbě osteoporózy má výživa základní význam pro dostatečný příjem Ca, vitaminu D, vitaminu K. Nově je znám pozitivní vliv vitaminu K2 na osteokalcin a kostní matrix. Je potvrzen vliv bílkovin na acidifikaci vnitřního prostředí a tím a druhotně na metabolizmus kostí, nakonec i vliv omega 3 mastných kyselin, ostatních vitaminů a stopových prvků. Výživa má nedílný podíl na léčbě sekundární osteoporózy z gastroenterologických příčin. Sekundární osteoporóza je...

Mezioborové přehledy

Hormonální antikoncepce - novinky, přínosy, rizika, nové preparáty

Hormonal contraception - news, benefits, risks, new medication

MUDr.Hana Hrušková

Interní Med. 2009; 11(12): 569-572

Článek podává souhrnný přehled přípravků hormonální antikoncepce, které jsou v současné době dostupné na našem trhu, referuje o jejich kontraindikacích, neantikoncepčních přínosech a rizicích podání.

Věkem podmíněná makulární degenerace, léčba se zaměřením na biologickou terapii

Age-related macular degeneration, medication with the focus on biological therapy

MUDr.Zora Dubská, CSc.

Interní Med. 2009; 11(12): 573-578

Článek podává přehled o věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD), která je nejčastější příčinou závažné poruchy centrální zrakové ostrosti jednoho nebo obou očí u lidí nad 50 let.

Dobrá rada

Bradavice - věčný problém a co s nimi

Warts - everlasting problem and what with them

MUDr.Milena Jirásková, CSc.

Interní Med. 2009; 11(12): 579-580

Virové bradavice patří mezi nejčastější virová onemocnění kůže a jsou letitým problémem v celé populaci. V článku je uveden přehled projevů a možnosti jejich léčby.

Test

Autodidaktický test 11/2009

-

Interní Med. 2009; 11(12): 582

-


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.