Interní medicína pro praxi, 2003, číslo 5

Slovo úvodem

Interna a neurologie: matka a dcera, nebo už doopravdy sestry?

doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc

Interní Med. 2003; 5(5):

Přehledové články

Terapeutická účinnost natrium alendronátu v léčbě osteoporózy

prof. MUDr. Petr Dan Broulík DrSc

Interní Med. 2003; 5(5): 218-221

Budou nové možnosti metabolické intervence přínosem u nemocných s ischemickou chorobou srdeční?

MUDr. Eva Krčová, MUDr. Ilja Kotík, MUDr. Martin Papáč

Interní Med. 2003; 5(5): 222-226

Hirsutizmus

MUDr. Jana Heresová CSc

Interní Med. 2003; 5(5): 227-229

Indikace chirurgického léčení stenóz terminálního choledochu a jeho výsledky

doc. MUDr. Jan Leffler CSc, MUDr. Petr Polouček, MUDr. Tomáš Krejčí

Interní Med. 2003; 5(5): 230-234

Dráždivý tračník - diagnostická a terapeutická úskalí

MUDr. Jiří Dolina, prof. MUDr. Aleš Hep CSc, MUDr. Marie Přecechtělová

Interní Med. 2003; 5(5): 235-239

Význam terapeutického testu v diagnostice refluxní choroby jícnu

prof. MUDr. Aleš Hep CSc, MUDr. Jiří Dolina

Interní Med. 2003; 5(5): 240-242

Arytmogenní dysplazie pravé komory - vzácná, ale nebezpečná kardiomyopatie

MUDr. Dan Marek Ph.D

Interní Med. 2003; 5(5): 243-249

Mentální bulimie u mužů

MUDr. Libuše Stárková CSc

Interní Med. 2003; 5(5): 250-252

Komentáře

Ze zahraničního tisku

Interní Med. 2003; 5(5): 259-261

Sdělení z praxe

Stárne diabetické srdce rychleji?

MUDr. Marie Berková, doc. MUDr. Jaroslav Opavský CSc, doc. Ing. Jiří Salinger CSc, MUDr. Zdeněk Berka, MUDr. Vladimír Škraňka

Interní Med. 2003; 5(5): 253-258

Gynekologie # perinatologie

Neurologické projevy diabetes mellitus

MUDr. Helena Vondrová CSc

Interní Med. 2003; 5(5): 6-10

Neurologie # neurologické symptomy u některých interních onemocnění

Neurologické komplikace arteriální hypertenze

doc. MUDr. Roman Herzig Ph.D

Interní Med. 2003; 5(5): 11-15

Ateroskleróza v neurologii

MUDr. Michal Dufek

Interní Med. 2003; 5(5): 16-21

Neurologické komplikace operací v mimotělním oběhu

MUDr. David Goldemund, MUDr. Robert Mikulík

Interní Med. 2003; 5(5): 22-26


Interní medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.